Inleiding

De opleiding Master of Science in het Management en Beleid  van de Gezondheidszorg wordt georganiseerd door de faculteit Geneeskunde en Gezondheidszorg van de Universiteit Gent in nauwe samenwerking met de andere faculteiten.

De masteropleiding legt de focus op een wetenschappelijke benadering en beleidsvraagstukken in de gezondheidszorg. De wetenschappelijke kennis van de master bereidt voor op goede besluitvorming in complexe situaties die de zorgsector kenmerken.

Opbouw

Alle aangeboden vakken in de master zijn gericht op management en beleid. Ondersteunde basiswetenschappen worden voorzien in het schakelprogramma voor professionele bachelors of het eventueel voorbereidingsprogramma.

Het programma kan opgedeeld worden in vier leerlijnen: basiswetenschappen, onderzoeksvaardigheden managementswetenschappen en de context van gezondheidszorg. De masterproef vormt het wetenschappelijk sluitstuk van onze opleiding.

Praktisch

De opleiding richt zich op verschillende doelgroepen en legt de basis voor tewerkstelling in het management en het beleid van de zorgsector. Dit zowel voor professionele bachelors met zorginhoud en studenten met een bedrijfskundige achtergrond.

De specifieke vooropleiding draagt bij tot de finale oriëntatie binnen de diverse managementsdomeinen in de zorgorganisatie  (vb.: zorg, medisch, financieel, HRM,...).

De opleiding staat open voor de voltijdse student en de werkstudent. De planning wordt zoveel mogelijk geconcentreerd op een beperkt aantal werkdagen.

Klik hier voor meer informatie over het programma