De afgelopen jaren is het management en beleid in de zorg sterk gewijzigd. Ziekenhuizen, verzorgingsinstituten en andere zorgverstrekkers zien zich geconfronteerd met nieuwe uitdagingen die een specifieke aanpak vragen. Door middel van onderwijs, onderzoek en dienstverlening wil de opleiding Management en Beleid van de Gezondheidszorg zorgorganizaties bijstaan in de zoektocht naar een adequaat antwoord. 

 

 
designed_by_expanded_gallery2.jpg

Onderwijs

De opleiding Master of Science in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg streeft ernaar om studenten een kritisch-weten-schappelijke attitude ten aanzien van het management en beleid van zorginstellingen aan te leren.

86487812.jpg

Onderzoek

Wij zijn een onderzoekscentrum
dat zich richt op het ontwikkelen
en wetenschappelijk onderbouwen van management en beleid in de gezondheidszorg. 

ventotene.jpg

Alumni

Wij laten onze studenten niet graag los. Onze alumniwerking verstevigt de band tussen onze opleiding en de oud-studenten. Door lid te worden van de alumnigemeenschap van UGent blijft u op de hoogte van wat er aan uw universiteit gebeurt.


 • De diepgaande, extensieve opleiding Management en Beleid in de Gezondheidszorg gaf me, over vele vakgebieden heen, meer houvast en inzichten. Bovendien verwierf ik ook een ruimer palet aan vaardigheden om goed onderbouwd, evidence based te zoeken naar gefundeerde inzichten om nieuwe uitdagingen en perspectieven verantwoord op te nemen.
  — Kris Vermael, WZC Directeur
 • Management en Beleid in de Gezondheidzorg is een opleiding die je een aantal academische vaardigheden bijbrengt en je zo in staat stelt om een brede waaier van beroepen uit te oefenen in de gezondheidssector.
  — Stafmedewerker Directie Universitair Ziekenhuis
 • Ik heb in de opleiding Management en Beleid van de gezondheidszorg geleerd hoe je als beleidsmedewerker naar “the big picture” leert kijken en hoe je tegelijkertijd de dagelijkse uitdagingen in een organisatie aanpakt. De professoren weten waar ze het over hebben en verbinden de actuele wetenschappelijke theorievorming naadloos met de complexe dagdagelijkse realiteit van zorginstellingen. De masterproef is een uitdaging maar mijn promotor heeft mij gesteund in het doolhof van het onderzoekswerk. Ik kijk met een tevreden gevoel terug naar mijn drie jaren aan de UGent.
  — Ruther Woutters, Kwaliteitscoördinator in WZC
 • Ik ben ervan overtuigd dat het volgen van de opleiding management en beleid van de gezondheidszorg niet alleen een enorme persoonlijke verrijking is waar zowel kennis als competenties naar een hoger niveau worden getild, maar het opent ook deuren. Deuren naar functies die anders niet bereikbaar zouden zijn. De jaren van studeren aan de universiteit waren zwaar, er moesten dagelijks keuzes worden gemaakt om het evenwicht studeren/ werken/sociaal leven te behouden. Maar ik kan zeggen dat ik aan deze opleiding naast kennis en competenties ook een breed sociaal netwerk heb overgehouden.
  — Valérie Nys, Hoofdverpleegkundige WZC
 • Als kinesitherapeut kwam ik indirect via mijn patiënten in contact met de organisatie van zorginstellingen en het beleid van onze gezondheidszorg. Ik begon mij dermate te interesseren in de organisatie ervan waardoor ik besloot om een masteropleiding management en beleid van de gezondsheidszorg te volgen. Tijdens mijn studie solliciteerde ik voor een managementfunctie binnen een zorgbedrijf en slaagde in de selectieprocedure. De jarenlange praktijkervaring als kinesitherapeut in combinatie met de zeer zorgvuldige managementopleiding zorgde ervoor dat ik de nodige tools in handen kreeg om mijn functie als stafmedewerker naar behoren uit te voeren. Ugent. Dank!
  — Dave Dewachtere, Stafmedewerker Algemeen Beleid
 • Tijdens mijn bacheloropleiding koos ik ervoor om me in te schrijven voor de master in het management en beleid van de gezondheidzorg. Tot op heden ben ik nog steeds tevreden over deze keuze. De opleiding bood de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een bredere kijk op de werking van gezondheidszorginstellingen en wat er precies allemaal achter de schermen gebeurt (zoals bijvoorbeeld het maatschappelijk, juridisch, financieel en ethisch kader). Naast de relevante werkervaring die de verschillende lesgevers deelden, was ook de mix van studenten en werkstudenten van verschillende leeftijden een meerwaarde binnen deze opleiding. Zeker een aanrader voor wie zijn kennis in de gezondheidszorg in het algemeen wil verbreden!
  — Melanie Vandaele, student