Bieke De Vis - Curriculummanager                                     Evelien Van Waes -Trajectbegeleider
UZ, 3K3                                                                                   UZ, 3K3
De Pintelaan 185                                                                   De Pintelaan 185
9000 Gent                                                                              9000 Gent
Bieke.devis@ugent.be                                                          Evelien.VanWaes@ugent.be
Tel: 09/ 332 11 24                                                                 Tel: 09/ 332 53 69
                                                                                                Vragen/advies m.b.t. spreiden van studies i.f.v. werk