De masterproef

De masterproef heeft een belangrijke plaats in de opleiding. Dit werk wordt beschouwd als de afronding van een wetenschappelijke opleiding. Het masterproeftraject duurt ongeveer 1.5 jaar en wordt begeleid door een promotor die verbonden is aan de Universiteit Gent. Afhankelijk van het onderwerp wordt de supervisie ook opgenomen door een co- promotor en/of mentor die al dan niet verbonden is aan de Universiteit.

De 'best thesis award'

Jaarlijks wordt een 'best thesis award' uitgereikt door de Alumni Master of Science in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg. De prijs wordt  toegekend aan de beste scriptie die het afgelopen academiejaar werd gemaakt binnen de opleiding. De behaalde punten vormen een belangrijk criterium maar de prijs is ook bedoeld  om originele, creatieve of eigenwijze werkstukken te belonen. De masterproef is voor de student immers de bekroning van een persoonlijk onderzoekstraject.