Jeroen Trybou
Voorzitter

Jeroen Trybou is doctor assistent aan de Universiteit Gent en senior consultant bij Probis.

 

 

Melissa De Regge
Ondervoorzitter

Melissa De Regge is momenteel post-doctoraal onderzoeker in UGent en UZ Gent. Haar onderzoeksdomein betreft operationeel management in de gezondheidszorg. Melissa is van opleiding verpleegkundige en maakte na 13 jaar werkervaring als verpleegkundige op de kritieke diensten de overstap naar wetenschappelijk onderzoek. In 2015 behaalde Melissa haar doctoraat in de toegepaste economische wetenschappen.

 

Simon Malfait
Secretaris

Simon Malfait is momenteel Universitair Onderzoeker in het UZ Gent. Hij is tevens verbonden aan het Universitair Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde (UCVV) van de Ugent. Zijn onderzoeksdomein betreft patiëntenparticipatie om micro- en meso-niveau. Hij is van opleiding psychiatrisch verpleegkunde en behaalde ook de Master in Verpleeg- en Vroedkunde, alsook de Master in Management en beleid. In 2014 maakt hij, na enkele jaren klinisch en leidinggevend werk in de Geestelijke Gezondheidszorg, de overstap naar het fundamenteel onderzoek.

 

Kaat Depourcq
Contactverantwoordelijke

Kaat is wetenschappelijk medewerker en doctoraatsstudent aan de Universiteit Gent, meer bepaald op de vakgroep Dienstenmanagement, Innovatie en Ondernemerschap. Haar onderzoek richt zich op operationeel management in de gezondheidszorg. Ze heeft tevens 2 jaar gewerkt als verpleegkundige in het UZ Gent.

 

Kristien Croekaert

Kristien werkt als zorgzonemanager Hart -en Vaatpathologie in het OLV Ziekenhuis te Aalst Asse Ninove. Na het behalen van haar bachelor verpleegkunde volgde ze kwaliteitsbeleid -en Coördinatie aan de Universiteit Leuven en de Master Management en Beleid van de Gezondheidszorg aan de Universiteit Gent. Kristien is lid van de Opleidingscommissie en kwaliteitscel Management en Beleid van de Gezondheidszorg Universiteit Gent.

 

simon.jpg

Simon Deberdt

Simon is student in de opleiding Master of Science in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg. Simon heeft  als vooropleiding verpleegkunde met als afstudeerrichting ziekenhuis. Simon is eveneens studentenvertegenwoordiger in de opleidingscommissie, voorzitter van de studentenraad medisch-sociale wetenschappen (SMS) en PR-verantwoordelijke in de studentenraad geneeskunde en gezondheidswetenschappen (STUGG).

 

Hanne Derycke

Hanne werkt als beleidsmedewerker in AZ Glorieux in Ronse waar ze deel uitmaakt van de kwaliteitscel. Voordien was ze als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Gent waar ze in 2013 haar doctoraat behaalde.

 

Joost Moeyaert

 

Inge Taillieu

 

Margaux Van Damme

Momenteel volgt Margaux de opleiding  Master of Science in het Master Management en Beleid van de  Gezondheidszorg aan de Ugent. Voor ze deze studie aanvatte, behaalde ze haar bachelor in de geneeskunde, eveneens aan de Ugent.

Margaux is actief betrokken bij het studentenleven en zet ze zich al 5 jaar in voor de studentenvereniging, waarvan ze eveneens voorzitter is.
Tot slot engageert Margaux  zich als vrijwilliger in binnen- en buitenland.

 

Kris Vermael

Kris is werkzaam als  directeur van de woonzorgcentra Sint-Jozef en Biezenheem van het OCMW Kortrijk voor de VZW Zusters Augustinessen

Kris zet zich in om binnen de organisatie bijzondere aandacht te spenderen voor de meest kwetsbare groepen (nl. ouderen met dementie en ouderen met een psychiatrische aandoening). Door zijn betrokkenheid kreeg het kleinschalig wonen, omkaderd wonen en atelierwerking gestalte.

Heden ten dage is Kris vooral actief betrokken in diverse projecten zorginnovatie.
Daarenboven is Kris betrokken in ontwikkelingshulp samen met congregaties in Congo en Rwanda.

 

Mieke Vervisch