Voor een volledig overzicht van het programma Master of Science in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg klik hier

Nieuwe studenten

Schakelprogramma, voorbereidingsprogramma en masterprogramma
Afhankelijk van uw vooropleiding dient u een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma te volgen alvorens te kunnen instromen in het masterjaar. Sommige studenten kunnen ook rechtstreeks instromen in het masterjaar.

Het programma kan u vinden via de studiegids:

schakeljaar: https://studiegids.ugent.be/2017/NL/FACULTY/D/SCHA/DZMBGS/DZMBGS.html
masterjaar: https://studiegids.ugent.be/2017/NL/FACULTY/D/MABA/DMMABE/DMMABE.html

De toelatingsvoorwaarden per traject en het specifieke curriculum per programma, vindt u via de website van de studiekiezer: http://plomino.ugent.be/studiekiezer/courses/dmmabe?openwithform=fmDisplayCourseOverview
(ga naar “programma” en “toelatingsvoorwaarden”)

Welk traject?
Bij het samenstellen van je programma kan je opteren voor een voltijds, deeltijds traject of geïndividualiseerd traject.

Voltijds traject
Indien u de opleiding voltijds volgt, neemt u 60 studiepunten per academiejaar op. Afhankelijk van het te volgen traject doet u dan één jaar of twee jaar over uw studie. 

Deeltijds traject
U kan het programma ook deeltijds volgen. Dit wil zeggen dat u de opleiding over 4 jaar zou spreiden. Het schakelprogramma spreidt u over 2 jaar, alsook het masterprogramma over 2 jaar.
De vakken die u in het eerste jaar dient op te nemen worden in de studiegids in kolom “MT2” aangeduid als “1”.
De vakken die u in het tweede jaar dient op te nemen worden in kolom “MT2” aangeduid als “2”.Geïndividualiseerd traject of GIT
Indien het voltijds of deeltijds traject niet verenigbaar is met uw professioneel leven, kan u ook een traject op maat volgen (= geïndividualiseerd traject of GIT). Hierbij kiest u zelf hoeveel studiepunten u per academiejaar opneemt en over hoeveel jaar u de studies wenst te spreiden. Uiteraard sluit u voor de lessen aan bij het lesrooster van het voltijds traject, maar volgt u enkel de vakken die op uw persoonlijk curriculum staan.
Indien u hierover meer info wenst, kan u terecht op één van de infosessies.
zie
http://www.ugent.be/ge/nl/voor-studenten/monitoraat/trajectbegeleiding/gitge.htm

Persoonlijk curriculum
Na inschrijving kan je via
http://oasis.UGent.be je voorstel van curriculum indienen.
Jullie dienen jullie curriculum tegen uiterlijk vrijdag 6 oktober vast te leggen.

Uw curriculum dient alle opleidingsonderdelen te bevatten die u in academiejaar 17-18 wenst op te nemen : 
-    Algemene opleidingsonderdelen
-    Eventuele keuze opleidingsonderdelen
-    Eventueel de masterproef


Alvast heel veel succes!