missie en visie.jpg

We willen onze studenten aanleren hoe ze wetenschappelijk inzichten  moeten beoordelen zodat dat ze als practiserende managers in staat zijn om deze onderzoekevidentie te begrijpen en deze evidentie te gebruiken in de praktijk. Het is uiteindelijk de bedoeling om studenten zodanig te vormen dat ze in de toekomst een management- of beleidsfunctie kunnen uitoefenen. Dit kan gebeuren op verschillende niveaus binnen de organisatie (operationeel-, midden- en topmanagement) en voor verschillende sectoren. De weg naar een dergelijke functie wordt in deze opleiding wel gelegd, maar de student zal ze zelf moeten bewandelen. Met andere woorden de opleiding “zaait” maar de student moet zelf “oogsten”.

Afgestudeerde studenten kunnen drie verschillende rollen opnemen: de rol van wetenschapper, manager en professional.

De opleiding Master in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg kan  haar doel enkel bereiken door een intense samenwerking met verschillende partners.  Een eerste belangrijke groep van partners zijn de docenten. Kenmerkend voor de opleiding is dat de docenten uit verschillende faculteiten komen.

Ook de studenten worden nauw  betrokken als partners  bij de opleidng.

Tenslotte worden ook de potentiële werkgevers en alumni bij de evaluatie en de ontwikkeling van de opleiding betrokken.