Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain op zoek naar BELEIDSMEDEWERKER (M/V)

ZORGINFORMATIE-SYSTEEMVERPLEEGKUNDIGE
(m/v) (deeltijds tot voltijds)
Uw Functie :
? als zorginformatie-systeemverpleegkundige vormt u de brug tussen de dienst ICT en de eindgebruikers voor de applicaties binnen het zorginhoudelijk proces
? u bereidt het beleid van het departement patiëntenzorg voor op het vlak van informatisering van de zorgprocessen
? op de werkvloer ondersteunt u de afdelingen bij concrete IT-toepassingen en focust daarbij op een doeltreffend en doelmatig gebruik van de beschikbare IT-middelen
? u zorgt voor de uitbouw, opvolging en verfijning van relevante data gericht op een optimale ondersteuning van leidinggevenden, stafdienst en directie
? u staat in voor de communicatie, de informatiedoorstroming en het overleg rond IT-toepassingen en stemt de informatisering af op de relevante wetgeving en interne regels

 

Interesse in de volledige vacature? Lees meer!