ANTWOORDEN OP ACTUELE ZORGBELEIDSVRAGEN

De afgelopen jaren is het management en beleid in de zorg sterk gewijzigd. Ziekenhuizen, verzorgingsinstituten en andere zorgverstrekkers zien zich geconfronteerd met nieuwe uitdagingen die een specifieke aanpak vragen. Door middel van onderwijs, onderzoek en dienstverlening wil de opleiding Management en Beleid van de Gezondheidszorg zorgorganizaties bijstaan in de zoektocht naar een adequaat antwoord. 


NIEUWS & VACATURES


DE DRIE PIJLERS VAN ONS AANBOD

 

Onderwijs

De opleiding Master of Science in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg streeft ernaar om studenten een kritisch-weten-schappelijke attitude ten aanzien van het management en beleid van zorginstellingen aan te leren.

Onderzoek

Wij zijn een onderzoekscentrum
dat zich richt op het ontwikkelen
en wetenschappelijk onderbouwen van management en beleid in de gezondheidszorg. 

Alumni

Wij laten onze studenten niet graag los. Onze alumniwerking verstevigt de band tussen onze opleiding en de oud-studenten. Door lid te worden van de alumnigemeenschap van UGent blijft u op de hoogte van wat er aan uw universiteit gebeurt.


TWITTER FEEDS